O sdružení Bratrstvo Keltů

Autor: administrator <kelt(at)beltine.cz>, Téma: Členství, Vydáno dne: 14. 12. 2004

Jsme občanské sdružení podle zák. č. 83/90 Sb registrované MV pod č.j.: II/s-OS/1-26 473/95-R ze dne 30. 1. 1995. Sdružení děláme rádi (a na bázi dobrovolnictví, tedy po práci zadarmo).

PATNÁCT LET BOHATÉ ÚSPĚŠNÉ ČINNOSTI

550 členů, 59 Zpravodajů, 101 e-Keltů, 15 ročníků mezinárodního festivalu Beltine, přes 250 kulturních akcí.

Nyní máme přes 550 členů z celé republiky. Tyto své členy i širokou veřejnost seznamujeme s duchovním i kulturním odkazem Keltů a umožňujeme jim kontakt se současnou kulturou, hudbou, výtvarným uměním, slovem atd. které vycházejí z keltských tradic. Informujeme o vycházejících knihách, výstavách a kulturních akcích, které mají vztah ke Keltům.

Pro své členy
vydáváme:
- zdarma 4x ročně Zpravodaj v tištěné formě zasílaný poštou, jehož obsahem jsou především původní, výjimečně i překladové články z domova i keltského světa, zajímavosti, aktuální informace a nabídky CD, kazet, knih, zájezdů atd.
Do prázdnin 2009 vydáno 59 čísel.

vydáváme e-mailový měsíčník e-KELT, mající za úkol aktuálně informovat členy a ostatní zájemce o akcích, koncertech, knihách, vernisážích atd.
Do prázdnin 2009 vydáno 102 čísel

Pořádáme každoročně 30.dubna - 1.května Svátek keltské kultury BELTINE, multikulturní 16-ti hodinový festival plný hudby, přednášek, tance, rituálů, ukázek mírového i válečného života Keltů atd. BELTINE je kočovným festivalem, každý rok na jiném pozoruhodném místě naší země - (vždy v liché roky na Moravě a sudé v Čechách), 1995 Žďár nad Sázavou zámek Radslava Kinského, 1996 Kutná Hora pod Vlašským dvorem, 1997 Rosice u Brna st. zámek, 1998 Křivoklát st. hrad, 1999 Boskovice hrad rodu Mensdorff–Pouilly, 2000 Praha Císařský ostrov v rámci titulu vyhlášeného Radou ministrů kultury Evropské unie s názvem PRAHA – Evropské město kultury 2000, 2001 Nové zámky Nesovice ČR, Bratislava SR, 2002 hrad Valečov v Českém Ráji ČR, Červený kameň SR, 2003 státní zámek Telč ČR, Červený kameň SR, 2004 státní hrad Cheb ČR, Červený kameň SR, 2005 státní zámek Náměšť nad Oslavou ČR, Revište SR, 2006 přírodní amfiteátr Lipnice nad Sázavou, 2007 Archeoskanzen Modrá u Velehradu, 2008 na státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci, 2009 na zámku Telč.
Historii všech Beltine najdete zde.

- přednášky, koncerty a řadu dalších doprovodných akcí po celé republice. Historii našich akcí najdete zde
- pravidelné (měsíční) setkání pro členy a naše příznivce, kam zveme zajímavé hosty (historiky, archeology, novináře, hudebníky, výtvarníky, spisovatele, teoretiky, cestovatele...). Připravované akce jsou zde

Zprostředkováváme členům kontakt se současnou hudbou, tancem, výtvarnou tvorbou, prózou, řemesly, šermem domácích i zahraničních umělců, tedy s tvorbou která vychází z keltských tradic.
Informujeme o vycházejících hudebních albech knihách, o výstavách, koncertech a kulturních akcích, které mají vztah ke Keltům.
V naší nabídce, aktuálně zasílané ve Zpravodaji členům, najdete knihy, keltskou hudbu na CD a MC, symboly, trička, keramiku, železo, grafiku, nabídku zájezdů ...atd, vše s tematikou Keltů.

SLEVY
pro naše členy na některé festivaly (kupříkladu Keltování, Skotské hry a samozřejmě Svátek keltské kultury BELTINE...) na některé keltské zájezdy Kudrny atd.

REFERENCE:
článek na www-world-music.cz
článek na druidova.mysteria.cz

Naším členem se stane každý, kdo vyplní přihlášku
a zašle ji spolu s členským příspěvkem (činí 10 Kč zápisné + 170 Kč roční příspěvek = celkem 180 Kč) složenkou nebo převodem na konto vedené pod naším názvem u
Raiffeisenbank Praha, č. ú. 369369369/5500.
Jako variabilní symbol použijte prvních šest čísel svého rodného čísla (bez čísel za lomítkem).


Ičo
62933213

Výbor sdružení zastupuje
Tomáš Křivánek, předseda
Kontakt
Bratrstvo Keltů
kelt@beltine.cz
603 801 370
Písemný kontakt: Bratrstvo Keltů, Korunovační 8, 170 00 Praha 7

PŘIHLÁŠKA DO SDRUŽENÍ