top
ltop
AKTUALITY

AKTUALITY

O Bratrstvu Keltů
O našem sdružení
FESTIVAL BELTINE

BELTINE 2014
Ozvěny Beltine 2014
Ozvěny Beltine 2013
Ozvěny Beltine 2012
Ozvěny Beltine 2011
Ozvěny Beltine 2010
Ozvěny Beltine 2009
Historie všech Beltine

FACEBOOK

NAŠE AKCE PRO VÁS
Chystané
Akce Cotios
Nabídka akcí pro vás
Historie našich akcí
VYDÁVÁME
Zpravodaj
e-Kelta
ČLÁNKY O KELTECH
Svátky
Hudba, tanec
Řemesla
Historie
Ostatní
KONTAKT

Bratrstvo Keltů
kelt@beltine.cz

Písemný kontakt:
Bratrstvo Keltů
Korunovační 8
170 00 Praha 7

ASONANCE
Aktuální vystoupení
Prodej alb a zpěvníků
nejlepší české kapely
hrající irské a skotské
balady
O NAŠEM WEBU

Copyright
Bratrstvo Keltů
1997 - 2016
Webmaster
Tomáš Křivánek
Powered by phpRS

TOPlist

WYDA

Vydáno dne 29. 05. 2006 (13773 přečtení)

Právě jsem dokončil poslední dnešní cviky wydy. Cítím se uvolněný a plný energie… Tak mě napadlo, že vám o tomto hlubokém učení něco povím. Mnozí z vás už o něm určitě něco slyšeli, někteří o něm i leccos vědí, jiní však nikoli. Tento text by měl všem pomoci pochopit, co je wyda, proč vznikla, jak se dělí, či jak se ji v minulém století opět podařilo oživit. Snad vás zase krapátek obohatí…

Co je wyda?
Wyda je nauka starověkých druidů, zahrnující jejich filosofii, rituály a systém tělesných a duchovních cvičení, podobných indické józe (nejblíže má k hathájóze). Slouží k rozvoji plného duchovního, duševního i fyzického zdraví a napomáhá k dosažení trvalé jednoty člověka s přírodou.
 
Z historie
Wydu vytvořili druidové (nebo už jejich předchůdci) a těšili se díky ní pevnému zdraví a dlouhému věku – ten pro ně byl stěžejní, vždyť učení druida trvalo obvykle 20 – 30 let, přičemž v době, kdy byli keltové na vrcholu, se lidé většinou nedožívali ani čtyřiceti let.
Druidové tento esoterický trénink těla a ducha tajili, zpřístupňovali ho pouze svým žákům. Uvědomovali si, jaké zlo by mohlo přinést uplatňování moci hlubokého pochopení přírody a magických znalostí, které se wydou získávaly, bez duchovní vyzrálosti, nabyté studiem. Proto, ač znali písmo, nic z tohoto učení písemně nezaznamenávali.
S počátkem rozpínání římské říše začala být víra v přírodní sily potlačována. Druidové se bránili obsazení, Římané je pronásledovali.
Nejvýraznějším faktorem zániku druidů se však stalo křesťanství. Nové náboženství stálo v úplném protikladu k pojetí druidů. Ti byli nedílně spjati s přírodou na rozdíl od křesťanů, kteří se stavěli nad ni. Hodnoty se měnily, jen málokdo byl za oněch podmínek ochoten absolvovat studium, které trvalo i 30 let.
Především v Irsku, které bylo od kontinentu poměrně izolováno, toto učení stále přežívalo.
Teprve ve středověku se objevily první snahy o písemné zaznamenávání wydy. Šlo však pouze o pár slov či letmých náčrtků, přesto díky tomu učení wydy neupadlo v úplné zapomnění. Několik lidí uchovalo wydu tajně ve svých rodinách dodnes a předává ji svým potomkům.
 
Stupně wydy
Životním cílem druida bylo přerušení abredu (koloběhu věčného znovuzrození). K poslání patřilo obnovit vlastním úsilím jednotu s přírodou, tím se osvobodit a dostat se do gwenwydu, „Bílého světa“ (gwenwyd můžeme chápat jako satori, osvícení, známé především z východních filosofií). K jeho dosažení potřebovali druidové překonat tři velké stupně wydy:
1. velký stupeň - POZNÁNÍ
Žák na tomto stupni si měl začít plně uvědomovat svého ducha, fyzické tělo i emocionální pochody. Tohoto uvědomování bylo dosaženo vhodnými cviky a studiem. Tento první stupeň wydy trval obvykle 20 – 30 let. Teprve když jej žák zvládl, byl způsobilý pro přijetí do stavu druidů.
První velký stupeň wydy se dále dělí na tři podstupně: síla, harmonie, sjednocení.
Druidové učili, že lidská životní síla je soustředěna do tří center, ze kterých proudí životní energie do celého těla. První centrum nazýváme vitální (oblast podbřišku), druhé emocionální (oblast hrudníku) a třetí mentální (hlava – čelo).
V rámci prvního podstupně wydy existují takzvaná posilovací cvičení. Díky jejich praktikování dochází k posílení těchto tří energetických center (vitálního, emocionálního a mentálního). Můžeme si to představit tak, že jednotlivá pole získají na objemu.
V rámci druhého podstupně wydy žáci užívají „harmonizačních“ cvičení. Díky tomu dochází k vzájemné „spolupráci“ všech tří energetických polí. Obrazně řečeno centra se seřadí do linie vedoucí podél páteře.
V rámci třetího podstupně známe „spojovací“ cvičení. Jejich cílem je sjednotit energie vitálního, emocionálního i mentálního centra v jedno velké energetické pole, které je kolem celého lidského těla. V případě, že člověk dosáhne tohoto stupně, disponuje celým svým potenciálem.
2. velký stupeň - KONTROLA
Tento stupeň bývá označován i jako stupeň magie. Obvykle trval okolo deseti let. Druidové na této úrovni se od svých starších mistrů učili zacházet se slovy moci, jimiž mohli magickým způsobem vykonávat vliv na přírodu a na osud.
3. velký stupeň – OSVOBOZENÍ
Plně vyškolení druidové usilovali po zbytek celého svého života o to, aby se oprostili od veškerých materiálních vazeb a dosáhli tohoto třetího stupně - osvobození, a tím se dostali do vytouženého gwenwydu.
 
Účinky
Každý člověk praktikující wydu mi dá určitě za pravdu, že účinky cvičení jsou zřejmé, ba v mnohých případech až udivující.
Efekt posilovacích cviků bývá rychle patrný. Člověk se cítí bdělejší a vyrovnanější, síla vůle a motivace vzrůstají. Postupné rozvíjení energetických polí vytváří předpoklady k tomu, abychom mohli přejít k cvikům harmonizačním. U těch potrvá déle, než se začne projevovat jejich úspěch. Jakmile však začne být účinek viditelný, je mnohem hlubší a trvalejší, než u cviků posilovacích. Nastolením harmonie jednotlivých energií je žák naplněn silou a dochází k výrazné změně v jeho vnímání. I to je však pouze předstupeň k dalšímu vývoji. Síly stále ještě působí samy o sobě. Účinkem cviků spojovacího stupně začínají energetická centra splývat a vzájemně se posilovat. Tento vývoj je cílem wydy…
 
Závěrem
Když se teď zamyslíte, možná vás napadne, jak je vůbec možné, že dnes o wydě něco víme. Vděčíme za to trojici Němců (A. Schwarz, R. Schweppe, W. Pfau), kteří toto tajné učení „náhodou“ objevili v Irsku. Tam poznali několik rodin, ve kterých se wyda tajně praktikuje a předává z generace na generaci. Několik dalších let poté v Irsku zůstali, aby se mohli věnovat wydě, než o ní získali ucelený obraz, jenž se později rozhodli zveřejnit jako knihu pod názvem „Léčivá síla druidů“, a dali nám tak možnost proniknout do tajů tohoto unikátního učení.


( Celý článek | Autor: administrator | Poslat mailem Informační e-mail | Vytisknout článek: Vytisknout článek )
Email Servis

Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu

oddělovač
Soutěže
neběží žádná soutěž

Výherci soutěží
oddělovač
rtop
lbot rbot
bot