Svátek keltské kultury BELTINE - HISTORIE

Autor: administrator <kelt(at)beltine.cz>, Téma: Beltine-historie, Vydáno dne: 10. 01. 2005KONCERTY
TANCOVÁNÍ
RITUÁLY
ŠERM
HISTORIE
ROMANTIKA
SOUČASNOST


Mezinárodní festival "Svátek keltské kultury BELTINE". тимьян
Za dobu jeho pořádání se stal Beltine největší multikulturní přehlídkou keltské kultury ve střední Evropě, kde se scházejí všichni milovníci keltské kultury a životního stylu. чабрец
Je v podmínkách České republiky i širokého okolí známý svým zaměřením, faktem že propojuje různé umělecké směry a žánry i profesionální umělce s amatérskými. Beltine, to jsou koncerty, tancování, rituál, ukázky dobového bydlení, oblékání, řemesel, šermu, životního stylu atd.
Je podporován Ministeretvem kultury ČR, Krajským úřadem, starosty a kastelány míst konání a řadou sdružení a firem.
Patří do kulturního kalendáře ČR stejně jako Pražské jaro, Karlovarský filmový festival, Pražský divadelní festival německého jazyka, Rock for People atd, i když se svým rozsahem s těmito akcemi nemůže srovnávat.
V neposlední řadě potvrzuje svou výjimečnost i tím, že je svátkem kočovným. Od roku 2011 putuje mezi Náměští nad Oslavou, Telčí a Jaroměřicemi nad Rokytnou.

Beltine je svátkem radostným a vlídným.
Zveme Vás srdečně - přijeďte a vytvořme spolu kruh přátelství s čistým ohněm svobodymilovné duše ve svém středu.