top
ltop
AKTUALITY

AKTUALITY

O Bratrstvu Keltů
O našem sdružení
FESTIVAL BELTINE

BELTINE 2014
Ozvěny Beltine 2014
Ozvěny Beltine 2013
Ozvěny Beltine 2012
Ozvěny Beltine 2011
Ozvěny Beltine 2010
Ozvěny Beltine 2009
Historie všech Beltine

FACEBOOK

NAŠE AKCE PRO VÁS
Chystané
Akce Cotios
Nabídka akcí pro vás
Historie našich akcí
VYDÁVÁME
Zpravodaj
e-Kelta
ČLÁNKY O KELTECH
Svátky
Hudba, tanec
Řemesla
Historie
Ostatní
KONTAKT

Bratrstvo Keltů
kelt@beltine.cz

Písemný kontakt:
Bratrstvo Keltů
Korunovační 8
170 00 Praha 7

ASONANCE
Aktuální vystoupení
Prodej alb a zpěvníků
nejlepší české kapely
hrající irské a skotské
balady
O NAŠEM WEBU

Copyright
Bratrstvo Keltů
1997 - 2016
Webmaster
Tomáš Křivánek
Powered by phpRS

TOPlist

Kamenný kruh v Brodgaru.

Vydáno dne 06. 11. 2009 (6410 přečtení)

Dnes tichý a mystický kamenný kruh v Brodgaru (ve starých záznamech též nazýván Circle of Loda) na hlavním orknejském ostrově je jedním z nejrozsáhlejších neolitických kamenných kruhů v Británii, který ve své době zřejmě plnil funkci rituálního a společenského centra celé oblasti.

Co se týká stáří věku památky, archeologové si nejsou zcela jisti. Nicméně na základě archeologických nálezů z nejbližší oblasti je obecně přijímána datace do pozdního neolitického období, t.j  někdy mezi 2.500 - 2.000 lety před n.l. Kameny zde tvoří téměř pravidelný kruh o průměru 104 metry. Kruh je obklopen 10 metrů širokým příkopem, který je na dvou protilehlých stranách přerušen  dvěmi násypy, které umožňovaly vstup do prostoru samotného kruhu. Na rozdíl od ostatních známých prehistorických kamenných kruhů zde nejsou žádné známky případného valu, který by kruh z vnějšku obklopoval. Kruh původně tvořilo 60 vztyčených kamenů, z nichž do dnešní doby přetrvalo na svém místě 36 (přičemž 13 z nich bylo opětovně vztyčeno krátce poté, co kamenný kruh v Brodgaru přešel v roce 1906 do majetku státu). Povalení kamenů mnohdy zřejmě neměla na svědomí lidská neurvalost, ale nepřízeň osudu. Naposledy taková situace nastala v době velmi nedávné, 5. června 1980, kdy blesk rozlomil jeden ze stojících kamenů. Tak tomu mohlo být i v minulosti, a mnohé další ležící kameny v kruhu v Brodgaru mohly být takto povaleny či poničeny.

Kamenný kruh v Brodgaru.

Samotné kameny tvořící kruh jsou z různých typů červeného pískovce a pocházejí z různých míst na Orknejích. To samo o sobě, vzhledem k velikosti jednotlivých kamenů a relativně nemalým vzdálenostem, na které musely být přepraveny, svědčí o významu, jaký tehdejší obyvatelé tomuto místu přiřkli. Jeden z pravěkých lomů, v němž dosud leží nevyužité monolity, leží na sever od proslavené neolitické kamenné vesnice Skara Brae.
Vlastní výstavba kamenného kruhu svědčí o rozvinuté a společensky velmi vyspělé společnosti. Vyžadovala totiž nejen pracovní síly na vytěžení a zpracování obrovských kamenných bloků, ale též pracovní síly na jejich přepravu a jejich vztyčení na předem v kameni vyhloubené místo.  To vše muselo být pečlivě připraveno a řízeno, takže těžko by to zvládla neorganizovaná a roztříštěná komunita vzájemně nespolupracujících malých skupin obyvatel.

Kamenný kruh v Brodgaru.


Obecně je dnes přijímána hypotéza, že kruh sloužil jako místo pro náboženské obřady spojené s pohřebními rituály a oslavující smrt. Samotné místo leží na velmi výjimečném místě tvořícím přírodní amfiteátr, obklopeném kopci a ze dvou stran chráněném vodou dvou největších jezer na Orknejích - z jedné strany jezerem Harray a z druhé jezerem Stennes. Díky celkovému charakteru místa i samotné konstrukci kamenného kruhu byly zřejmě zde konané obřady určeny pro nejširší veřejnost, která tak měla ničím nerušený výhled na všechny rituály odehrávajících se v samotném kruhu. Nicméně samotný střed kruhu byl zřejmě posvátným místem, do něhož byl povolen přístup jen velmi úzké skupině zasvěcených.

Kamenný kruh v Brodgaru.


Samotné okolí bylo, jak nám říkají archeologické i nejnovější geofyzikální výzkumy, obydleno a obděláváno tehdejšími osadníky. V blízkém okolí se nachází velké množství pohřebních mohyl (nejznámější a nejbližší - v rozsahu několika desítek metrů - z nich jsou zřejmě Salt Knowe, nejrozměrnější mohyla v okolí, která je přibližně stejně velká jako její známější “kolegyně“ v Maeshowe, a Plumcake Mound, mohyla, která při svém otevření v roce 1854 vydala dvě kamenné rakve obsahující urny se spálenými lidskými ostatky), zbytků osad (nedaleké pozůstatky osídlení Barnhouse) a dalších kamenných kruhů (nedaleko stojící kamenný kruh u Stenness, se kterým byl kruh v Brodgaru pravděpodobně spojen neolitickou “křížovou cestou“, jejímž dosud stojícím pozůstatkem je Comet Stone - ostatní kameny již zmizely a zbyly po nich pouze věky zasypané, přesto však stále viditelné základy). Po dlouhá staletí (a to prakticky do historicky nedávné doby) byla oblast u Brodgaru místními obyvateli považováno za velmi výjimečné místo. A věřte, že při návštěvě kamenného kruhu v Brodgaru jim dáte za pravdu.

Text a foto Václav Rout( Celý článek | Autor: administrator | Poslat mailem Informační e-mail | Vytisknout článek: Vytisknout článek )
Email Servis

Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu

oddělovač
Soutěže
neběží žádná soutěž

Výherci soutěží
oddělovač
rtop
lbot rbot
bot